Biteti, M. (2022) “GEOGRAFIA E ONTOLOGIA NO DEBATE DOS FEMINISMOS”, Revista Tamoios, 18(2). doi: 10.12957/tamoios.2022.65547.