Biteti, M. (2022). GEOGRAFIA E ONTOLOGIA NO DEBATE DOS FEMINISMOS. Revista Tamoios, 18(2). https://doi.org/10.12957/tamoios.2022.65547