[1]
Biteti, M. 2022. GEOGRAFIA E ONTOLOGIA NO DEBATE DOS FEMINISMOS. Revista Tamoios. 18, 2 (jul. 2022). DOI:https://doi.org/10.12957/tamoios.2022.65547.