Pires Ferreira, L. (2021). ApresentaĆ§Ć£o. (SYN)THESIS, 12(1). https://doi.org/10.12957/synthesis.2019.58483