Ordoñez, Joaquin. 2021. “El Derecho De excepción: Recurso democrático Ante La Pandemia COVID-19 En México The Right of Exception: Democratic Recourse to the Covid-19 Pandemic in Mexico”. Revista De Direito Da Cidade 13 (2):564-87. https://doi.org/10.12957/rdc.2021.54111.