[1]
C. S. Madruga, “REFLEXÕES SOBRE O ESTILO NO WATAKUSHI SHŌSETSU: KO WO TSURETE, POR KASAI ZENZŌ”, PRINCIPIA, nº 43, maio 2022.