Madruga, C. S. (2022) “REFLEXÕES SOBRE O ESTILO NO WATAKUSHI SHŌSETSU: KO WO TSURETE, POR KASAI ZENZŌ”, PRINCIPIA, (43). doi: 10.12957/principia.2021.66702.