Madruga, C. S. (2022). REFLEXÕES SOBRE O ESTILO NO WATAKUSHI SHŌSETSU: KO WO TSURETE, POR KASAI ZENZŌ. PRINCIPIA, (43). https://doi.org/10.12957/principia.2021.66702