(1)
Madruga, C. S. REFLEXÕES SOBRE O ESTILO NO WATAKUSHI SHŌSETSU: KO WO TSURETE, POR KASAI ZENZŌ. PRINCIPIA 2022.