[1]
D. Seixas, “Verbo, 2013”, POLÊM!CA, vol. 13, nº 4, p. 1713, out. 2014.