[1]
Corigliano, F. 2014. Configuraciones de orden (¿o de desorden?) mundial, de Westfalia a nuestros días / World Order (or Disorder?) Configurations: From Westphalia To Current Days. Mural Internacional. 5, 1 (jun. 2014), 56–70. DOI:https://doi.org/10.12957/rmi.2014.9429.