Perfil do usuário

moitruong sach

Resumo da Biografia

Đến hạn chế trong công tác thiết kế, vận hành các nhà máy XLNT


Một số vấn đề hạn chế trong công tác thiết kế, vận hành ở các nhà máy XLNT, đó là: Trong tính toán xác định công suất lựa chọn công nghệ XLNT, các đơn vị tư vấn, cơ quan quản lý nhà nước thiên về quy mô lớn, công nghệ hiện đại, tiêu chuẩn xả thải cao. Tâm lý này dẫn đến lãng phí và hiệu quả sử dụng thấp (như nhà máy XLNT Bắc Thăng Long).

Bao lâu rồi Vận chuyển nước thải sạch sẽ nhất đấy nhé

 

Bên cạnh đó, lưu lượng dùng để tính toán các công trình của nhà máy XLNT thường lớn hơn thực tế. Phần lớn các nhà máy XLNT công suất vừa và lớn hiện có đều không hoạt động hết công suất. Điều này dẫn đến giảm hiệu quả đầu tư, xuống cấp công trình, thiết bị do không được vận hành đúng kỹ thuật hoặc vận hành dưới công suất thiết kế… HTTN ở các đô thị Việt Nam chủ yếu là HTTN chung, nồng độ các chất bẩn trong nước thải đầu vào thường thấp, trong khi phần lớn các nhà máy XLNT đã xây dựng hoặc đang trong giai đoạn thiết kế thi công lại được tính toán để xử lý nước thải có nồng độ cao theo cách tiếp cận của các nước tiên tiến, nơi HTTN riêng phổ biến. Nhiều đơn vị tư vấn vẫn máy móc áp dụng các dây chuyền công nghệ theo kinh nghiệm của mình mà không chú ý đến các đặc thù của cách thu gom nước thải, đặc tính nước thải đô thị tại Việt Nam.

Bao lâu rồi Vận chuyển bùn vi sinh sạch sẽ nhất đấy nhé

 

Mặc dù còn là một quốc gia nghèo nhưng Việt Nam chưa thật sự chú ý đến những giải pháp XLNT có chi phí thấp. Khi nồng độ chất hữu cơ trong nước thải đầu vào các công trình xử lý thấp, lẽ ra có thể lựa chọn áp dụng các công nghệ xử lý chi phí thấp và cho phép nâng cấp cải tiến dần khi nồng độ các chất ô nhiễm tăng lên. Các công trình có mức tiêu thụ năng lượng thấp, có khả năng thu hồi tài nguyên, năng lượng từ bùn hoặc tái sử dụng nước thải sau xử lý còn chưa được chú trọng, ưu tiên lựa chọn từ khâu quy hoạch ở Việt Nam.

Bao lâu rồi Vận chuyển bùn vi sinh, nước thải sạch sẽ nhất đấy nhé

 

Những bất cập và khó khăn này cũng là dễ hiểu bởi trong lĩnh vực thoát nước và XLNT tại đô thị Việt Nam vẫn còn non trẻ. Bởi vậy, chúng ta rất cần tham khảo và học tập kinh nghiệm từ các nước tiên tiến, để đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong nước góp phần phát triển bền vững hệ thống thoát nước và nâng cao năng lực quản lý HTTN và XLNT tại Việt Nam.

moitruongsach 

 Địa chỉ: 586/9 KP Chiêu Liêu ,P Tân Đông Hiệp ,TX Dĩ An ,Tỉnh Bình Dương

 SĐT: 0943.40.60.70

 

 Website: https://moitruongsach.org/