Comentários do leitor

Valutamarkedet Kopervik: 2017

por Darrell Segura (2022-08-13)


Valutamarkedet Kopervik. NBSK og BHKP Europe Prisen gjelder for en minimumsbeløp på 100 tonn av bløtkvalitetsnorsk blekkt kraftverk i USD og 200 tonn av bleket hardwoodkraftmasse-massemasse (eukalyptus eller bjørk) i USD. Leveringsbetingelser: Vanlige leverings - og betalingsbetingelser, ofte brukt mellom de to partene Kontraktsbasert eller annen gjentakende virksomhet med lignende priser og rabatter, mellom selskaper som regelmessig kjøper eller selger masse.

Pris før eventuelle kundespesifikke rabatter eller eventuelle ekstra midlertidige rabatter Pris av handler med endelig prisavtale for måneden Endelig prisavtale om pris for levering i løpet av den nåværende måneden og hver leveranse mot denne avtalen Prisen gjelder kun for gratismarkedsmassehandel - ingen priser mot integrerte forsendelser eller priser knyttet til PIX eller annen indeks Standard tørrhet, dvs. 90 lufttørke Standard styrkeegenskaper Lysstyrke 88 eller høyere (for standard ECFTCF) Vennligst finn en pdf-versjon av PIX Pulp Europe-metoden og spesifikasjonene, binaryoptions inkludert revisjoner fra 1.

nov 2015 her. Prisen er for et minimum på 100 tonn av førsteklasses NBSK i USD. Leveringsbetingelser: Leveres til kundeservice lager i USA Betalingsbetingelser: 30 dager netto eller den hyppigste Prisen før noen kundespesifikke rabatter Pris for binaryoption en vanlig kunde for masse som skal leveres innen den nåværende måneden eller senest i løpet av måneden etter handel Prisen mot frimarkedsmassehandel - ingen priser mot integrerte forsendelser eller priser knyttet til PIX eller andre indekser Standard tørrhet, dvs.

90 lufttørr Standardstyrkeegenskaper Lysstyrke 88 eller høyere (for standard ECFTCF). Norges NBSK Net Change Prime-kvalitet Nordlig bleket kraftverk av kraftig kraftverk Basert på netto transaksjonspriser Netto transaksjonspris er brutto transaksjonspris minus prisreguleringer og kontraktsrabatter Endre indeks basert på startpunkt 100 i januar 2016, ingen dollarkursnivå vises Data reportere rapporterer Endring i nettoprisene Leveringsbetingelser: Leveres i USA Betalingsvilkår: 30 dager netto eller vanligste Alle bestillinger plassert eller mottatt i rapporteringsmåneden Alle transaksjoner inkludert kontrakt og spot Transaksjoner hvis pris er bestemt ved hjelp av en indeks er Inkludert Transaksjoner mellom tilknyttede parter er ekskludert.

PIX US NBSK Net Change Index publiseres en gang i måneden. Prisen er for en minimumsbeløp på 100 tonn av førsteklasses kvalitet Bleached Hardwood Kraft Pulp (eukalyptus, akacia eller bjørk) i USD. Leveringsbetingelser: CampF Shanghai eller tilsvarende kinesisk port Betalingsbetingelser: 10-14 dager med kontantrabatt, 30-60 dager netto, 90 dager LC, eller andre vanlige vilkår Pris før eventuelle kundespesifikke rabatter Pris for en vanlig kunde for papirmasse beregnet på levering innen nåværende måned eller siste i løpet av måneden etter handelen Prisen mot fri markedstransaksjoner kun - ingen priser for integrerte forsendelser eller priser knyttet til PIX eller annen indeks Standard tørrhet, dvs.

90 lufttørk Standard styrkeegenskaper Lysstyrke 88 eller høyere (for binaryoptions standard ECFTCF). Prisen er for et minimum på 100 tonn av førsteklasses råvarekvalitet Nordlig bleket Kraftpulp i USD Pulp av nordamerikansk eller europeisk opprinnelse Leveringsvilkår: CampF Shanghai eller tilsvarende kinesisk port Betalingsvilkår: binaryoption 10-14 dager med kontanter rabatt, 30-60 dager netto, 90 dager LC eller andre vanlige vilkår Pris før eventuelle kundespesifikke rabatter Pris for en vanlig kunde for masse som skal leveres innen den nåværende måneden eller senest i måneden etter handelen Pris mot fri markedsmasse handler kun - ingen priser for integrerte forsendelser eller punkter knyttet til PIX eller andre indekser Standard tørrhet, dvs.