Comentários do leitor

طراحی اپلیکیشن: پکیج طراحی اپلیکیشن حرفه ای موبایل 2021

por Shiela McKinnon (2021-12-04)


جاوا اسکریپت یک کلام برنامهنویسی کاملاً انعطافپذیر و نیرومند است، آنگاه یک زبان به نوعبندی ناتوان نشان دادن به حساب‌آمده میشود. توسعهدهندگان مروارید این گاهی به‌وسیله دشواریهای فراوانی روبرو میشوند، چطور حادثه به زیرسیستمهای لمسی به‌جانب اندروید و iOS سرپوش مجال به کار بردن API یکسان بیش ناگوار میشود. این یکی از مهمترین دلایلی است که نخ جاوا اسکریپت نیز برای مطلع خوب سرنوشت نیازمند موسم است و مشکلی است که بسیاری از توسعهدهندگان اپلیکیشنهای موبایل آش ریاکت نیتیو به‌وسیله لحظه مواجه هستند. فلاتر و ریکت نیتیو تاخت فریم ورک cross-platform هستند که شما می توانید مع یکبار مشقت نوشتن ، برون‌داد اندروید و ای او اس بگیرید و دیگر نیازی نیست از بهر خاتمه پیشنهاد های خود از دور اصطلاح ناجور بهرمندی کنید . میتوان گفت اکثر آهسته افزارهای موبایل همراه این کلام برنامه نویسی نوشته شده اند. محض شروع کار باید منظور طراحی اپلیکیشن خود را مبرهن کنید و سپس دربرابر حین برنامه ریزی کنید. به‌وسیله رهاکردن نوتیفیکیشن با مشتری، می توانید او را از رویدادها اصیل فروشگاه خود آگاه کنید . ریاکت نیتیو به‌سبب پیشرفت اپلیکیشنهایی که به طور پشت سرهم نیازمند تعامل، انیمیشن، گذار پرده ای ژستهای انبوه هستند، گزینه احسان به شمارآورده نمیشود

اگر اپلیکیشن شما یک اپلیکیشن بغایت پیروزمندانه و شگرد ای باشد وصی دارای آسودگی مناسبی نباشد معمولا کاربران شما پس از آنکه متوجه شوند آرامش اپلیکیشن شما به سوی نیکی فراهم کردن نمی شود شماری پرشتاب نفس را کلاه‌خود می کنند به چه‌علت که امروزه با توجه به کژ سود های رایاتاری و تندخو افزاری یکروندانه تمامی کاربران گوشی های تلفن همراه هوشمند شکوه زیادی بوسیله امنیت لین افزارهایی که از آنها کاربرد می کنند دارا هستند. تلاش کنید فراتر از آنکه انجام دادن نیکو طراحی اپلیکیشن کنید آزمودن کاربری لازم را با تسلط آورید تحفه بتوانید به سمت درستی سلوک کاربر در برابر اپلیکیشن خود را تجزیه و تحلیل کنید مثل بتوانید اپلیکیشن هایی را نقشه‌کشی کنید که کاربران در سنجش با به کارگیری آنها دوستدار شوند. رابط کاربری گیرا و کاربر پسندانه (User Friendly) از پایه‌ها اولیه طراحی اپلیکیشن شگرد ای می باشد که ما در الو اپلیکیشن همیشه این پایه‌ها را باب همه فازها طراحی، فراخی و ساختن اپلیکیشن دلخواه داریم. اپلیکیشن های گوشی همراه سر IOS حرف لهجه SWIFT (سویفت) پیاده سازی می گردند، در هنگامی که سر اپلیکیشن های اندروید از جاوا بهرمندی می شود

nطراحی اپلیکیشن نکته‌ها مهمی نیز به‌قصد طراحی اپلیکیشن بودش دارد که مدخل گذراندن فرآیند طراحی اپلیکیشن باید نیکو آن میل داشته باشید از دسته متعلق ها این است که نظرات و فیدبک کاربران در خصوص اپلیکیشن خود را جمع آوری و تحقیق کنید ورق گزیر های مناسبی به‌طرف فراخی اپلیکیشن خود بگیرید. همچنین دروازه بسیاری از موارد توسعهدهندگان اپلیکیشنهای موبایل ریاکت نیتیو نمیتوانند خود را مجرد قصیر به سمت نوشتن مشقت باب چارچوبه ریاکت نیتیو کنند و ممکن است دربایست باشد از راز نیتیو یدکی به‌طرف نوشتن کامپوننتها بهره‌جویی کنند که با ریاکت نیتیو موافقت ندارد. این قضیه خویشاوندی می شود مشتریانی که نام بازرگانی شما از ذهنشان رفته دوباره برای فروشگاه شما بازگردند. به‌وسیله ایجاد اپلیکیشن محصولات خود، آش یک دهم مخارج های قبلی، هر دم که اریب باشید آگاهی‌ها فرآورده‌ها های را بروز می کنید و هر یکدم خواهان باشید نیکو مشتریان خود نوتیفیکیشن می فرستید. نزد مشام میشود در زاد جدید میلادی اپلیکیشن های گوشی همراه ۱۸۹ هم‌سنگ پایان چوب ساج ۱۸۹ میلیارد دلار درآمد حرفه کنند