Comentários do leitor

20 שאלות ופתרונות לזקפה חלשה

por Elliott Smithson (2021-08-26)


20 שאלות ופתרונות לזקפה חלשה זה יהיה כנראה שאילתה קלה להשיב על זקפות. זה יכול לנסות לענות במקרה שאתה החיסרון הזקפה היא פסיכולוגית או גופנית. המחשבה הסגורה שלי על החיסרון זקפה היא כי זה. אם לא משנה קורה בעיות לך, מדאיג אותך או גורם לך למשוך בחזרה מן האנשים אז זה החיסרון של משמעות מספקת כי אתה חייב ללעוס את הכדור וללכת לראות את הרופא שלך.

בטח זה עלול להיות מביך עם זאת יש בעיות יותר גרוע מאשר קמגרה? האם אתה יכול להשיג זקפה באמצעות אוננות? אם אתה יכול אז בהחלט את החיסרון שלך הוא סוג של כמה לחסום פסיכולוגי, ביישנות, קמגרה עצבנות, עצבנות או יותר נקרא יעילות עצבנות. האם יש לך צורך מיני לבצע? אם אתה לא יכול לקבל זקפה למעשה לא באמת מרגיש את הצורך או צורך לקיים מפגש מיני וזה קורה כבר זמן מה אז יהיה לך מצב רפואי על אימפוטנציה שלך.

האם אתה מתעורר עם זקפה? בעיות זקפה הם פשוט, זה אומר שאתה לא יכול לקבל זקפה, אז במקרה שאתה מתעורר עם וודי, אז בהחלט החיסרון שלך הוא עם הרגשות של המעשה. האם הזקפה שלך מושגת במהירות או להתחיל איטית פשוט לשנות למספר גדל והולך של בעיה? רוב בעיות הזיקפה שמגיעים לאט ולשמור לאורך זמן מזוהים להיות הביאו על ידי גורמים רפואיים רבים שווה עורקים סתומים, יתר לחץ דם וסוכרת.

האם אתה נתון למתח קבוע? מתח תוצאות בכל צד של חיינו ובתוך המיטה הוא בהחלט לא זר לזה. אם אתה מתחת מתח הנובע עבודה או החיים אז בהחלט את הבעיה יהיה כנראה לצאת מתוך הנפש שלך. האם הפין שלך נראה זהה לזה הרגיל? מחלות מסוימות להופיע כמו פיתולים או בליטות הפין שלך לקחת כל תרופה יחד עם תרופות ללא מרשם או עשבי תיבול?

בטוח תרופה זוהו כדי להפעיל את הבעיה, לשאול את הרופא אם אחד בכל שלך בולט כמו עץ בשדה קוצים האם אתה שותה? יש מגוון של בליעת מקום בין אחד לשני משקאות כי הזקפות שלך יהיה ממש משופרת ולהיראות חזקה יותר, במקרה שתשתה הקודם כי הזמן יהיו לך בעיות להגיע לזקפה במקרה שאתה או כבר שתיין מתמשך אז אתה "תביא נזק עצבי.