Perfil do usuário

van8080 luan van8080

Resumo da Biografia

Phát triển dịch vụ thẻ tín dụng trên cơ sở tránh rủi ro trong quá trình marketing thẻ

Rủi ro do đơn phát hành thẻ sở hữu thông tin giả mạo (Fraudulent Applications): người mua đăng ký phát hành thẻ tín dụng mang các thông tin giả mạo.

Rủi ro do thẻ giả: Thẻ giả là thẻ được phát hành từ các thông tin bị đánh cắp.

Xem thêm: https://mobile-cuisine.com/forums/users/luanvanviet/

Rủi ro do thẻ mất cắp, thất lạc (Lost – Stolen Card): Rủi ro xảy ra khi thẻ bị mất cắp, thất lạc và bị tiêu dùng trước khi chủ thẻ thông báo cho Ngân hàng phát hành để sở hữu các biện pháp chấm dứt dùng hoặc thu hồi thẻ.

Chủ thẻ ko nhận được thẻ do Ngân hàng phát hành gửi (Never Received Issue): Thẻ bị đánh cắp hoặc bị lợi dụng thực hiện giao dịch trong quá trình chuyển từ Ngân hàng phát hành đến chủ thẻ.

Tài khoản của chủ thẻ bị lợi dụng (Account Takeover): Rủi ro phát sinh khi ngân hàng phát hành đã gửi thẻ về địa chỉ như yêu cầu nhưng ko đến tay chủ thẻ thật và bị người khác lợi dụng tiêu dùng.

Tham khảo: https://opensprinkler.com/forums/users/luanvanviet/

Rủi ro do nghiệp vụ: Rủi ro phát sinh trong việc xử lý giao dịch, thực hiện quy trình nghiệp vụ hàng ngày dẫn tới tổn thất cho ngân hàng.

Rủi ro liên quan tới kỹ thuật: Rủi ro phát sinh lúc hệ thống quản lý thẻ với sự cố liên quan tới xử lý hung ác liệu hoặc kết nối, từ việc bảo mật hệ thống cơ sở hung liệu và an ninh.

Rủi ro liên quan tới đạo đức: Rủi ro phát sinh do hành vi gian lận trong lĩnh vực thẻ của các cán bộ ngân hàng.

Click here: https://ioby.org/users/haluanvan1080389546

Hoạt động phát hành thẻ : Hoạt động phát hành của ngân hàng bao gồm việc quản lý và triển khai đa số quá trình phát hành thẻ, dùng thẻ và thu nợ khách hàng. Ba quá trình này sở hữu vai trò quan trọng như nhau, sở hữu liên quan chặt chẽ tới việc phát triển khách hàng và quản lý rủi ro cho ngân hàng. Những Tổ chức tài chính, những Ngân hàng phát hành thẻ buộc phải xây dựng những quy định về việc sử dụng thẻ và thu hồi nợ: số tiền thanh toán tối thiểu, ngày sao kê, thời gian ân hạn, những cái phí và lãi, hạn mức tín dụng tối đa, tối thiểu, các chính sách khuyến mãi đối có chủ thẻ.