Perfil do usuário

mai quockhanh

Resumo da Biografia

Trong bài viết này, Tri Thức Cộng Đồng sẽ chia sẻ đến bạn cách viết báo cáo thực tập sản xuất một cách chi tiết nhất. Trong trường hợp bạn không thể tự làm hoặc không có thời gian làm, hãy tham khảo giá viết thuê báo cáo thực tập của Tri Thức Cộng Đồng.

1. Tìm hiểu về đơn vị thực tập

Bao gồm:

  • Tổ chức và các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị

  • Tổ chức quản lý sử dụng các nguồn lực của đơn vị

  • Các nội dung có liên quan đến đề tài, ví dụ: các loại quy chế, quy định, vv…

2. Nghiên cứu tài liệu

Sinh viên tiến hành thu thập tài liệu và nghiên cứu các nội dung sau:

  • Nghiên cứu về lý thuyết đã học hoặc thu thập thông qua các văn bản pháp lý, sách giáo khoa, tạp chí, internet, …

  • Tìm hiểu thực trạng về phương pháp thực hiện hay giải quyết vấn đề của đơn vị, thông qua tài liệu thu thập

Nếu bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ chỉnh sửa luận văn tốt nghiệp của Tri Thức Cộng Đồng nhé.

3. Tiếp cận công việc thực tế

Sau khi đã có hiểu biết nhất định về quy trình, phương pháp thực hiện tại đơn vị thực tập thông qua việc nghiên cứu tài liệu, tiếp cận thực tế sẽ giúp HS hiểu được và trực tiếp làm quen với quy trình và những nội dung công việc thực tế, giúp HS làm quen dần với kỹ năng nghề nghiệp, làm sáng tỏ và có thể giải thích những vấn đề đặt ra trong quá trình nghiên cứu tài liệu và thực tập tại đơn vị.

4. Lựa chọn đề tài, viết báo cáo thực tập

Trong quá trình thực tập, SV sẽ viết báo cáo thực tập để đánh giá kiến thức và kỹ năng sinh viên thu thập được qua quá trình thực tập. Báo cáo thực tập là sản phẩm khoa học của sinh viên sau quá trình thực tập dưới sự hướng dẫn và giám sát của giáo viên hướng dẫn.

Đề tài SV lựa chọn và viết cho báo cáo thực tập có thể liên quan đến một hay một số nội dung gắn liền với công việc thực tế tại đơn vị thực tập hoặc có thể lựa chọn đề tài có nội dung liên quan đến các vấn đề đặt ra cần giải quyết của ngành chứ không chỉ gói gọn tại đơn vị thực tập.

Trong báo cáo thực tập, SV sẽ trình bày cơ sở lý luận về đề tài lựa chọn, những vấn đề thực tế tại các đơn vị thực tập hoặc thực tiễn có trong xã hội liên quan đến nội dung đề tài và đưa ra các nhận xét của mình. Sinh viên có thể đưa ra các đề xuất của mình dưới góc độ khả năng nhận định và suy nghĩ độc lập của sinh viên dựa trên nền tảng kiến thức đã học.

Báo cáo thực tập sau khi hoàn thành cần có xác nhận và nhận xét của đơn vị thực tập về quá trình làm việc tìm hiểu của SV, tính xác thực của những vấn đề đã nêu trong đề tài cũng như những đánh giá từ phía đơn vị đối với các nhận xét, các đề xuất nêu ra trong báo cáo thực tập tốt nghiệp. Trong những trường hợp đặc biệt khác, tùy theo nội dung của đề tài, giáo viên hướng dẫn sẽ chịu trách nhiệm về tính xác thực của do HSSV thực hiện.

Nếu bạn quá bận rộn và không có thời gian làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, hãy tham khảo dịch vụ làm thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp của Tri Thức Cộng Đồng. Về giá làm báo cáo thực tập, chúng tôi sẽ căn cứ vào ngành của bạn, độ khó của đề tài và deadline để báo giá cho bạn.

Với kinh nghiệm hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực này cùng với đội ngũ chuyên viên trình độ cao, https://trithuccongdong.net/ chắc chắn sẽ mang đến cho bạn sản phẩm hoàn hảo nhất.