Comentários do leitor

Trinh bay bao cao thuc tap tot nghiep

por mai quockhanh (2020-02-04)


Trong bài viết này, Tri Thức Cộng Đồng sẽ chia sẻ đến bạn cách trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp từ A-Z. Trong trường hợp bạn không thể tự làm hoặc không có thời gian làm, hãy tham khảo dịch vụ thuê làm báo cáo thực tập tại Hà Nội của Tri Thức Cộng Đồng.

 

1. Độ dài của báo cáo thực tập

Nội dung chính của báo cáo (từ « Mở đầu » cho đến « Kết luận » được giới hạn trong khoảng từ 25 đến 40 trang (không kể phần phụ lục)

2. Quy định định dạng trang

Khổ trang: A4

Canh lề trái: 3,5 cm; Canh lề phải, đầu trang và cuối trang 2 cm

Font chữ: Time New Roman, cỡ chữ 13 hoặc

Cách dòng: Line Space: 1.2 -1.5

Các đoạn văn cách nhau 1 dấu Enter.

3. Đánh số trang

Từ trang bìa đến trang “Mục lục” đánh chữ số La Mã thường ( i,ii, iii,iv…)

Từ “Mở đầu” đến phần “Tài liệu tham khảo” đánh theo số (1,2,3…), canh giữa ở đầu trang.

Nếu bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ thuê làm báo cáo thực tập của Tri Thức Cộng Đồng nhé.

Hãy tham khảo thêm các dịch vụ khác của dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ uy tín của Tri Thức Cộng Đồng nhé.

4.  Đánh số các đề mục

Đánh theo số thứ tự của chương và số thứ tự của đề mục cấp trên:

CHƯƠNG 1……………

                1.1……..

                                1.1.1……….

                                1.1.2 ………

                1.2. ……

CHƯƠNG 2………..

                2.1…………

                                2.1.1……..

                                2.1.2 ….

5. Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo

* Ghi tên tác giả và năm xuất bản trước đoạn trích dẫn:

Nguyễn văn Q (2008) : “Tổ chức, sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả”

* Nếu nhiều tác giả:

Nguyễn văn Q, Huỳnh thị A C (2008) : “Thực hiện cải cách nền hành chính nhà nước”

* Trích dẫn trực tiếp từ báo cáo, sách… không có tác giả cụ thể

“Du lịch là ngành công nghiệp không khói”  (Tổng quan du lịch, 2008, nhà xuất bản, trang)

6. Hướng dẫn trình bày và sắp xếp tài liệu tham khảo

* Sách:

Tên tác giả (Năm xuất bản). Tên sách. Tên nhà xuất bản. Nơi xuất bản

Ví dụ:

Nguyễn Văn C (2008). Bàn về bản sắc văn hoá Việt Nam. Giáo dục.

* Bài viết in trong sách hoặc bài báo in trong các tạp chí

Tên tác giả (Năm xuất bản). “Tên bài viết”. Tên sách. Tên nhà xuất bản. Nơi xuất bản

Ví dụ:

Nguyễn Văn D (2009). “Du lịch văn hoá ở Việt Nam”. Du lịch sinh thái và du lịch văn hoá. NXB Thống kê.

Trịnh Lê A và Giang Xuân H (2010), “Tiếp cận loại hình du lịch thể thao – mạo hiểm”, Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 5.

* Tham khảo điện tử: 

Tên tác giả (Năm xuất bản). “Tên bài viết”. Tên website. Ngày tháng.

* Các văn bản hành chính nhà nước

VD: Quốc hội …, Luật Doanh nghiệp số……………….,.

Ví dụ: Như “Tiềm năng du lịch thể thao và mạo hiểm Việt Nam”, trang web: www…...vn, 19/12/2008 

Nếu bạn quá bận rộn và không có thời gian làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, hãy tham khảo dịch vụ làm thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp của Tri Thức Cộng Đồng. Về giá làm báo cáo thực tập, chúng tôi sẽ căn cứ vào ngành của bạn, độ khó của đề tài và deadline để báo giá cho bạn.

Với kinh nghiệm hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực này cùng với đội ngũ chuyên viên trình độ cao, https://trithuccongdong.net/ chắc chắn sẽ mang đến cho bạn sản phẩm hoàn hảo nhất.