User Profile

Belinda Spears

Bio Statement Dawkowanie preparatu Levothyroxine Accord jak stosować ten lek? — Dawkowanie preparatu Levothyroxine Accord jak stosować ten lek? Przedawkowanie. Metabolizowany jest w wątrobie do aktywnego farmakologicznie sulfotlenku. Maksymalne stężenie sulfotlenku albendazolu w osoczu występuje ok. 2–5 h po podaniu preparatu. Sulfotlenek albendazolu w 70% wiąże się z białkami osocza, biologiczny okres półtrwania wynosi 8,5 godziny. Wydalany jest głównie z żółcią, w niewielkich. my page - Levoxyl i zwiększony niepokój